Ricotta Vasi

Ricotta Vasi

12

Whipped Ricotta, Basi Pesto, Truffle Honey and Crostini